Bilance plnění předvolebních slibů (#2)

27.11.2012 22:09

Volební sdružení JSME Huzová si tímto dovoluje informovat občany o tom, co všechno se nám, ruku v ruce s ostatními volebními sdruženími, po uplynutí zhruba poloviny z funkčního období, podařilo uskutečnit a vykonat. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem občanům Huzové, Arnoltic a Veveří, za jejich důvěru v nás. Naše poděkování patří rovněž všem ostatním zastupitelům za podporu, bez které by nebylo možné cíle, které jsme si stanovili, splnit.

 

 

 

 

Ve výčtu odvedené práce se budeme, pro větší názornost, držet programového dokumentu volebního sdružení JSME Huzová /v komunálních volbách 2010/.

 

B. Sociální oblast, zdravotnictví

 

1. Prověříme možnost přestavby některých budov na dům pro seniory, byty či startovací byty, vytvoření zázemí pro ordinaci praktického lékaře: Učinili jsme první důležitý krok – zisk dvou nemovitostí, důležitých pro další pokrok v této oblasti. Jedná se o budovu fary a o budovu bez č. p. na parcele č 108/1 v centru obce Huzová. Na využití budovy přiléhající k ZŠ, kde byla v minulosti ordinace praktického lékaře, je vypracován projekt a v současné době se stále čeká na výzvu pro podání žádosti o dotaci na realizaci projektu. Jestliže se nezbytné prostředky nepodaří získat během roku 2013, budeme hledat jiný způsob využití této nemovitosti. Osud nevzhledné rozestavěné budovy v centru zatím bohužel není plně v našich rukou, obec ji nevlastní. Nicméně, podle platného územního plánu je stavba určena k demolici.

 

2. Jako podporu nezaměstnaným budeme rozšiřovat institut veřejně prospěšných prací: Ve věci VPP jsme bohužel odkázáni na podmínky a podporu úřadu práce. Na výpomoc s údržbou veřejných prostranství jsou pravidelně najímáni brigádníci a brigádnice.

 

C. Školství a volný čas

 

1. Zachování MŠ a ZŠ v jedné budově a její a plné využití. Nově se například školní tělocvična začala využívat pro cvičení mladých hasičů, k pořádání kurzů zumby apod.

 

2. Zajištění výuky angličtiny a dalších kroužků a kurzů nejen pro děti: Kroužek angličtiny funguje v rámci ZŠ, ne však naší zásluhou. Zvažovali jsme veřejné promítání dokumentárního filmu o Edith Carter Knöpflmacher, huzovské rodačce, nepodařilo se nám zatím ale zajistit dataprojektor. Do plánu kulturních akcí pro rok 2013 jsme nově zařadili, zatím předběžně, bleší trh a přednášku z cyklu primární prevence pro děti na prvním stupni ZŠ.

 

3. Vybudování mateřského centra: ustrnulo prozatím na mrtvém bodě a zůstává ve fázi nápadu.

 

4. Budeme usilovat o rekonstrukci sportovního a dětského hřiště před paneláky: Žádost o dotaci na dětské hřiště za školou byla pro letošek zamítnuta, snad kvůli tomu, že jsme v minulosti dostali dotaci na realizaci dětského hřiště v Arnolticích. Na osazení stávajícího hřiště u paneláků novými prvky není třeba žádat stavební povolení, na pozemku již bylo dříve hřiště situováno. Je otázka, zda prostředky, které byly v letošním rozpočtu rezervovány pro eventuální spoluúčast při budování hřiště za školou, investovat do nákupu nových prvků pro hřiště u paneláků, nebo s žádostí o dotaci na hřiště za školou počkat na další výzvu a peníze z rozpočtu si zatím pro tento účel ponechat.

 

D. Sport a kultura

 

1. Budeme usilovat o vytvoření kulturního centra: K tomuto účelu se postupně adaptuje bývalá MŠ, kde již byla kvůli pořádání kulturních setkání a oslav společenská místnost vybavena kuchyňkou. Bude se zde konat rovněž letošní mikulášská besídka, je v plánu zde uspořádat také například bleší trh.

 

2. Podpora kulturní a sportovní aktivity spolků a neziskových organizací formou příspěvků a dotací standardně probíhá. Kromě toho bylo za obecní podpory založeno družstvo nejmenších hasičů.

 

3. Pořádání kulturních a sportovních akcí: Kromě již zavedených příležitostí k setkání a oslavám pořádáme nově slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku a pan starosta pak posezení se seniory.

 

4. Rozšíření a zkvalitnění knihovny je v plánu v návaznosti na projekt využití budovy bývalé ordinace praktického lékaře vedle školy. Paní knihovnice má nově volné ruce při výběru nových knih.

 

Ještě jednou srdečně děkujeme všem občanům, kteří nám dali důvěru. I nadále se budeme snažit vám ukázat, že to jde. I když třeba ne hned.