Čtrnáctá zpráva starosty obce Huzová

05.12.2012 18:39

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 14. 09. 2012, se událo a  bylo vykonáno:

 

Byly vyvěšeny záměry na možnost prodeje a pronájmu pozemků a byly vyvěšeny dokumenty k pořádání prezidentských voleb. Byla vypracována nová vyhláška o odpadech s platností od 1. 1. 2013.

 

Také byla podepsána kupní smlouva s p. Zapletalem na dům bývalého ředitelství Státních statků a tento byl na olomouckém katastrálním úřadě připsán do majetku obce Huzová.

 

Podepsali jsme s p. Bezděkem smlouvu na koordinační činnost k akci “Kanalizace a ČOV Huzová“. Žádost o dotaci byla podána na SFŽP ČR do Prahy a zde je také v současné době přezkoumávána a hodnocena.

 

Se zástupcem fy OSTWIND CZ s. r. o. byla podepsána smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Větrný park Huzová“.

 

Desátého listopadu proběhlo výběrové řízení na zajišťování zimní údržby 2012-13. V Arnolticích bude zimní údržbu realizovat Petr Vébr z Břidličné a v Huzové pan Milan Štefan.

 

Byla podepsána smlouva s úřadem práce na zřízení 1 dotovaného pracovního místa. Na základě této smlouvy byl dne 1. 10. 2012 přijat do pracovního poměru jeden staronový zaměstnanec. ÚP bude na náklady tohoto pracovního místa měsíčně přispívat částkou 10.000,- Kč. 1.11. 2012 byl dále, na základě výběru zastupitelů, přijat do stálého pracovního poměru ještě jeden zaměstnanec – údržbář.

 

Nad vchodem do budovy ZŠ a MŠ bylo namontováno světlo s čidlem na pohyb a byla rovněž dokončena údržba koryta potoka v majetku obce od RD manželů Poláčkových po kostel.

 

Nákladem 150.000,- Kč byla dokončena realizace 2. etapy opravy Kříže s balustrádou před kostelem, dotace od Ministerstva kultury činila na tuto 2. etapu 114.000,- Kč.

 

Na SZIF byl zpracován a podán projekt žádosti o dotaci na lesní techniku, konkrétně na křovinořez a motorovou pilu a na poradenskou činnost spojenou se správou lesa.

 

Konečně jsme obdrželi schválenou dokumentaci k výběrovému řízení na regeneraci obecní zeleně a toto řízení jsme okamžitě zahájili. Pokud se nevyskytne nějaké další zdržení, mohlo by zastupitelstvo na svém příštím veřejném zasedání schválit firmu, která bude regeneraci zeleně v centru obce i na hřbitově realizovat již od února 2013.

 

Byl zpracován a finančním výborem zkonzultován  rozpočet obce na rok 2013. Kontrolní výbor dne 14. 11. 2012 provedl kontrolu plnění usnesení.

 

Kulturní akce

 

Dne 27. 9. proběhlo v zasedací místnosti OÚ posezení starosty se seniory u harmoniky. 28. 9. jsme si připomněli 135. výročí založení místní základní školy. 30.11. jsme již tradičně, ve spolupráci se ZŠ a MŠ, dobrovolnými hasiči a místními důchodkyněmi, slavnostně rozsvítili vánoční stromeček v Huzové. V Arnolticích byl rozsvícen v sobotu 1.12.

Na sobotu 8. 12. organizuje kulturní komise mikulášskou nadílku pro děti, která se letos uskuteční v bývalé MŠ (v budově OÚ).