Desátá zpráva starosty obce Huzová

13.02.2012 10:48

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 18.11. 2011, do dnešního dne, tj. 10. 2. 2012, se událo a  bylo vykonáno

 

Byly vyvěšeny všechny záměry na možnost odprodeje a pronájmu pozemků a byla podána žádost na převod pozemku p. č. 1470/2 v k. ú. Huzová a pozemků p. č. 1131 a 22 v k. ú. Arnoltice od Pozemkového fondu ČR.

 

Inventurizační komise provedla inventuru majetku Obce Huzová.

 

Proběhlo výběrové řízení na dodávku traktoru s nakladačem a štěpkovačem pro místní kompostárnu, vyhrála nabídka a. s. GARNEA. Tato společnost nám dodá traktor Deutz Fahr Agrokid 220, německé výroby, nejpozději v březnu tohoto roku.

 

Byla zpracována studie na revitalizaci místních komunikací, na základě které budeme plánovat jejich postupnou rekonstrukci a stavby nových chodníků na hřiště a hřbitov.

 

Byla dodána zadávací dokumentace pro výběrové řízení akce „Kanalizace a ČOV Huzová“. Tímto máme veškerou dokumentaci k projektu kompletně připravenou k podání žádosti o dotaci, čekáme pouze na vypsání výzvy z Ministerstva zemědělství, popř. MŽP.

 

Byl dodán a namontován rozvaděč s regulační jednotkou DRVO 2x20A od firmy ALSICO s. r. o. Velký Újezd pro veřejné osvětlení v Huzové, probíhá měření úspory elektrické energie.

 

Byly rozděleny pozemky p. č. 3264/1, 2667/2 a 2665/1 a vypracován geometrický plán, který bude podkladem pro zapsání do katastru nemovitostí.

 

Pracovníci Povodí Moravy provedli vykácení náletových dřevin v okolí toku Sitky, v letošním roce provedou vyčištění jejího koryta, vedoucího přes Huzovou.

 

Kulturní komise ve spolupráci s místními hasiči a sportovci uspořádali dvě akce, rozsvícení vánočního stromečku v Huzové a Arnolticích a Mikulášskou nadílku pro děti. Brzy by měla proběhnout další kulturně-sportovní akce, a to sjezd na netradičních prostředcích.