Devatenáctá zpráva starosty obce Huzová

02.12.2013 08:00

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 18. 10. 2013, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

Proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora, administrátora a koordinátora BOZP na akci „Kanalizace a ČOV Huzová“, byla vybrána a. s. VRV Praha, divize Brno a se zástupcem vítězné společnosti byla podepsána Mandátní smlouva. byla podepsána kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení pro výběr dodavatele k veřejné zakázce „ Kanalizace a ČOV Huzová“. Byla podepsána zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro výběr dodavatele k veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV Huzová“ a byla podepsána, vyhlášena a zveřejněna na našem veřejném profilu zadavatele, výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV Huzová“ na výběr dodavatele stavby.

 

 

Byla podepsána Smlouva o dílo na poradenské služby v lesním hospodářství s Ing. Šimkem.

 

Na základě výběrového řízení na zimní údržbu ze dne byla podepsána Smlouva o dílo na zimní údržbu s vítězem soutěže, panem Radkem Mikulcem.

 

Byla podepsána smlouva se zástupcem a. s. Revenge Praha na instalaci sběrného kontejneru na oděvy, boty a hračky v Huzové, tento byl již nainstalován a je pravidelně vyvážen.

 

Dále byla podepsána Smlouva se zástupcem SFŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životního prostředí, a to na akci „Revitalizace ZŠ Huzová“. V rámci  téhož projektu byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce akce „Revitalizace ZŠ Huzová“ se zástupcem Doposinvest s. r. o. Bohuslavice. Byla dokončena a předána akce „Revitalizace ZŠ Huzová“.

 

Byla rovněž dokončena a předána akce „Regenerace obecní zeleně“.

 

30. listopadu proběhlo v Huzové rozsvícení vánočního stromečku a 7.listopadu uspořádá kulturní komise Mikulášskou nadílku pro děti.