Domov se zvláštním režimem Bílsko

22.09.2013 16:06

Obec Bílsko u Litovle nás požádala o zveřejnění nabídky celoroční pobytové sociální služby v rekonstruovaném zařízení pro klienty starší 50 let a trpící chronickým duševním onemocněním. Nabízí:

 

Ubytování a celodenní stravování pro 32 klientů, komplexní lékařskou, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, odbornou pomoc v důstojném, aktivním a hodnotném životě uživatelů, příjemné, respektující a bezpečné prostředí, důraz na zachování soběstačnosti, individuality a životního rytmu každého uživatele.

Náš Domov poskytuje tuto pobytovou službu pro muže i ženy, a to od 1. 1. 2014. Komplexní informace všem zájemcům poskytujeme na telefonním čísle 606 511 735 nebo na www.domov-bilsko.cz.