Dvacátá první zpráva starosty obce Huzová

20.04.2014 21:00

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 31. 01. 2014, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

Jako vždy byly vyvěšeny záměry na prodej a pronájem pozemků v majetku obce Huzová.

 

V Arnolticích, vedle autobusové zastávky, byl instalován již 3. kontejner na oděvy, boty a hračky a je pravidelně vyvážen.

 

Do parku, na hřbitov a k dětskému hřišti přibylo 7 nových laviček. Do parku jsme navíc nainstalovali dřevěný altánek.

 

Byla vyklizena fara a chystá se výprodej dochovaného nábytku.

 

Na základě nového geometrického plánu byla rozdělena budova kotelny pro bytové jednotky č. p. 319–322, včetně pozemku, a byl zpracován znalecký posudek za účelem stanovení ceny této kotelny.  Kotelna tak bude připravena k prodeji.

 

Na MK ČR jsme podali žádost na II. etapu restaurování sochy sv. Josefa. Socha je v současnosti v ateliéru restaurátora, práce na ní jsou téměř u konce. Po přidělení dotace bude proveden základ, socha bude dovezena a usazena (cca v srpnu letošního roku). Nově jsme také podali žádost o dotaci na opravu centrálního kříže na místním hřbitově, a to na Ministerstvo pro místní rozvoj (program obnovy venkova).

 

Ve dnech 7. a 16. dubna  2014 proběhla jednání hodnotící komise ve věci nabídek na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Huzová“. Komise doporučila zastupitelstvu schválit nabídku společnosti MOBICO PLUS.

 

Na ÚP Olomouc bylo požádáno o tři pracovníky na VPP, dotace na jejich pracovní místa byla schválena, jeden nastoupil od 3. dubna do 31. října, další dvě pracovnice nastoupí 2. května a skončí taktéž 31. října 2014.

 

Podepsala se smlouva o dotaci na činnost fotbalového klubu se zástupcem FK Huzová.

 

SDH Měrotín od nás koupilo hasičské čerpadlo PPS 12.

 

V rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet vyvěsili pracovníci OÚ dne 28. března Tibetskou vlajku.

 

Zástupce sdružení Staré sovinecko, Ing. Jelínek, předal kroniku Arnoltic ke korekci v tiskárně. Příspěvek na vydání kroniky od Olomouckého kraje sdružení nedostalo, financování kroniky je tedy zatím ohroženo. O spolufinancování knižního vydání rozhodne zastupitelstvo obce až po přesném vyčíslení nákladů na tisk.

 

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

22. února proběhl za nevalného zájmu rodičů maškarní ples pro děti.

 

21. března proběhla za účasti obce taneční zábava na sále restaurace Z+Z.