Dvacátá zpráva starosty obce Huzová

07.02.2014 17:00

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 29. 11. 2013, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

Jako vždy byly vyvěšeny záměry na prodej a pronájem pozemků v majetku obce Huzová.

 

Firma Revenge a. s., zabývající se zpracováváním separovaných odpadů, instalovala v Huzové již druhý kontejner na oděvy, boty a hračky (konkrétně u bytových domů č. p. 319–322).

 

Byla provedena inventura majetku obce, včetně majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huzová.

 

Ke dni 28. listopadu 2013 proběhlo vyhodnocení kvalifikačních podmínek firem, celkem šestnácti, které zaslali svou přihlášku k realizaci akce Kanalizace a ČOV Huzová. Jedna z firem, konkrétně stavební společnost Swietelski s. r. o., podala na poslední chvíli námitku proti zadávacím podmínkám a na základě této skutečnosti jsme celé zadávací řízení zrušili, a bude tak muset být vypsáno nové.

 

Představitel sdružení Staré Sovinecko vzal na vědomí usnesení ZO Huzová č. 22/520/2013, kterým zastupitelé obce schválili podmínky pro peněžitý dar tomuto sdružení. Prostředky jsou určeny na ediční zpracování a vydání kroniky obce Arnoltice (místní části Huzové). Kroniku před tiskem předloží zastupitelstvu ke schválení.

 

Kulturní akce pořádané v uplynulém období v obci Huzová:

 

30. listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Huzové a 7. prosince se rozsvítil vánoční stromek v Arnolticích. V sobotu 7. prosince proběhla v Huzové mikulášská nadílka.