Edith Carter Knöpflmacher - její století se začalo v Huzové (1)

22.10.2011 22:32

Edith Carter (roz. Knöpflmacher) se narodila 17. prosince 1914 v Huzové (dříve Německá Huzová). Její maminka Olga (roz. Ziegler) a také její tety a strýcové pocházeli z Mohelnice. Dědeček Edmund Ziegler vlastnil dům na Třebovské ulici č. 4. Náhrobek Zieglerovy rodiny se dodnes nachází v židovské části mohelnického hřbitova. Její babička (roz. Freiberger) a četní příbuzní pocházeli z Loštic a mnozí z nich odpočívají na tamním židovském hřbitově (1).

 

 

Předkové z otcovy strany se usadili v Huzové v polovině 19. století a po celou tu dobu zde žili jako jediná židovská rodina uprostřed německé a katolické většinové společnosti. (3) Problémy se soužitím nezaznamenal její otec ani dědeček. Měli dům na náměstí, kde provozovali hostinec i výrobu likérů a přírodních šťáv. Slavili jen větší židovské svátky, ale také například, Vánoce. Chodil k nim čert s Mikulášem a na Štědrý den zdobili stromek. Jejich dobrým přítelem byl i místní katolický farář Rudolf Jambor, kterého maminka dříve poznala již v Mohelnici. V Hůzové nebyl rabín ani synagoga, a tak Edith s ostatními dětmi chodila do hodin náboženství, které vedl páter Jambor. (4)

 

 

Idyla skončila neočekávaně koncem srpna roku 1923. Několik místních chlapců se tehdy vrátilo z letních prázdnin z Německa. Jednou ráno, brzy po jejich návratu, se objevil na hromosvodu Knöpflmacherova domu plechový hákový kříž. Lidé se shromáždili před jejich domem a ani přesně nevěděli, co to má znamenat. Zeptali se tedy faráře a ten jim to vysvětlil. Lidé z městečka se chodili ke Knöpflmacherům omlouvat a ujišťovali je, že s tímto činem nesouhlasí. I pan farář Jambor se přišel omluvit za občany a věřící. Odpoledne ještě zjistili, že jim někdo rozřezal kožené střechy všech bryček, které měli ve dvoře. Atmosféra ve městě již nikdy nebyla jako předtím. Na malém městě si začali připadat osamocení i zranitelní, a proto se v roce 1924 odstěhovali do Olomouce.

 

(Pokračování příště. Všechny snímky, příslušející k článku, si prohlédněte v samostatné fotogalerii.)

 

 

Zdroj: první část článku, který vzniknul zásluhou činnosti občanského sdružení Respekt a tolerance, jehož předsedou je pan Luděk Štipl, a který byl teprve dnes zveřejněn na webu http://www.respectandtolerance.com (přesné URL je http://www.respectandtolerance.com/index.php/cs/osudy-mohelnice/149-edith-carter-knoepflmacher). Děkujeme sdružení Respekt a tolerance.