Gumperova díra u Mutkova

12.02.2012 17:09

V záplavě dat internetu jsme objevili další, poněkud bizarní (protože jakoby vytrženou z kontextu), zkazku, nesouvislý útržek zapomenuté lidové slovesnosti. 

 

Mezi Huzovou a Mutkovem je vchod do jedné ze štol, které údajně vedou až k Pomezí, nazývaný Gumpero­va díra. Místo se nachází v úzkém údolí se strmými stěnami. Kdysi prý jistý muž jménem Gumper zde hledal zlatý poklad, který ve štole ukryli páni ze Sovince.

O sva­tém Janu, v den, kdy se říká, že Slunce třikrát povy­skočí, aby lépe vidělo na všelijaké čarování, se Gum­per vydal k jeskyni. Postavil se před velký balvan, který uzavíral vchod a pronesl kouzelnou formuli. Jeskyně se otevřela a Gumper vstoupil dovnitř. Když zde ob­jevil truhlice plné zlata, zapomněl na všechno a tak dlouho se v klenotech přehraboval, až únavou usnul.

Kdy a jestli se vůbec probudil se neví, protože skála se za ním jednou provždy uzavřela. Dodnes někde v blízkosti skalní prolákliny leží Gum­perova sukovitá zčernalá hůl. Když pocestný hůl na­lezne a třikrát s ní zabuší do skály, ta se otevře a od­kryje jeskyni plnou pokladů.
Vstoupit do jeskyně je prý možné jen o Květné neděli, když kněz v kostele čte Písmo o utrpení Páně. Jen tehdy je tedy možné dostat se dovnitř. Ale musí se jednat rychle, neboť jakmile kněz dočte Amen, brána tajemné jeskyně zapadne. A běda tomu, kdo se zpozdí!

Když tam nějaký lakomec zabloudí, neuvidí už světla božího!