Harmonogram prací na kanalizaci v Huzové

19.07.2014 15:00

Protože práce na nové kanalizaci, a nyní stále ještě hlavně na ČOV, v Huzové jsou již v plném proudu, požádali jsme pana starostu o informace, kdy bude která část obce rozkopaná.

 

Podle vyjádření zhotovitele stavby není ovšem, s ohledem zejména na místní podloží, možné přesnější plán stanovit. Zástupce zhotovitele zároveň pana starostu ujistil, že obyvatelé lokality, v níž se bude kanalizace aktuálně stavět, budou dopředu včas uvědoměni. Na obrázku níže je k dispozici alespoň rámcový harmonogram.