Příspěvek na obnovu kříže před kostelem sv. Jiljí

21.07.2011 14:37

Ministerstvo kultury České republiky přiznává pro rok 2011 obci Huzová finanční příspěvek (dotaci) ve výši 94000 Kč na restaurování kamenného kříže před kostelem sv. Jiljí. Finanční spoluúčast obce bude činit cca 12000 Kč.