Jedenáctá zpráva starosty obce Huzová

22.04.2012 12:50

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 10. 2. 2012, se událo a  bylo vykonáno:

 

Byl vyvěšeny záměry na možnost pronájmu pozemků podle podaných žádostí.

 

10. 2. 2012 byla podána kompletní žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště za ZŠ a MŠ na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

1. 3. 2012 byla na Ministerstvo životního prostředí podána žádost o dotaci na projekt Revitalizace Základní školy v Huzové. V případě přidělení dotace se bude realizovat výměna oken a vnějších dveří, a zateplená fasáda školy.

 

31. 3. 2012 nám a. s. GARNEA dodala traktor německé výroby Deutz Fahr Agrokid 220, s čelním nakladačem a štěpkovačem.

 

27. 3. 2012 byla prostřednictvím MěÚ Šternberk, odboru kultury, podána žádost o dotaci na 2. fázi akce: „ Kamenný kříž s balustrádou”, na restaurování balustrády kříže.

 

16. 4. 2012 podepsal ministr životního prostředí Mgr. Chalupa naší obci dotaci na revitalizaci obecní zeleně v centru obce a na hřbitově ve výši 2,562.048, - Kč. Náš projekt byl ohodnocen jako 2. nejlepší v okrese Olomouc.

 

Byla podepsána smlouva o dílo na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na nové chodníky podél silnice II/445 – ke hřišti a hřbitovu, včetně parkoviště a příjezdové komunikace ke hřbitovu, se zástupcem společnosti Lesprojekt Krnov.

 

Kulturní akce: Kulturní komise ve spolupráci s místními hasiči a sportovci uspořádali v neděli 19. února 2012 sjezd na netradičních prostředcích. Fotografie z této akce jsou k vidění na Facebooku Neoficiálních internetových stránek obce Huzová.