Kdo bude v Huzové letos sekat trávu

20.05.2012 21:55

Oznamuje se, že komise, která rozhodovala o vítězi výběrového řízení na sekání trávy na obecních pozemcích v Huzové a v Arnolticích v sezóně 2012, kdy kritériem byla nejnižší nabídnutá cena za jednu seč, odsouhlasila jako vítěze paní Janu Vráblíkovou.