Kontejner na staré oděvy, obuv a hračky nově i v Huzové

07.10.2013 18:30

Na svém 20. veřejném zasedání schválilo ZO navázání spolupráce s firmou Revenge a. s., zabývající se separací odpadů. Výsledkem této spolupráce je zejména instalování nového kontejneru k separování starých oděvů a obuvi. Jaký druh odpadů konkrétně do sběrné nádoby odhazovat si přečtěte na stěnách kontejneru.

Dle materiálů, poskytnutých zastupitelům, bude v průměru 96 % sesbíraného materiálu recyklováno k použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu v České republice. Kontejner se bude vyvážet jednou týdně. Huzové přispěje zejména ve snaze o snížení množství odváženého neseparovaného odpadu, přeneseně nám tedy může pomoci (pokud bude využíván) ve snaze ušetřit náklady spojené s vyvážením komunálního odpadu.

 

 

Kontejner na oděvy, obuv a hračky v huzové