Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

17.05.2014 08:00

Upozorňujeme, že v sobotu 17. 5. bude v Huzové a Arnolticích probíhat svoz nebezpečného odpadu. V Huzové bude kontejner přistaven od 8:00 do 9:00 u Vlachovy stodoly, v Arnolticích pak od 9:10 do 10:00. Kromě toho bude v Arnolticích od 8:00 do 12:00 přistaven kontejner na velkoobjemový odpad (nevhazujte do něj prosím odpad nebezpečný).