Návštěvnost našeho webu

12.07.2011 21:37

Po půlroce provozu našich neoficiálních webových stránek se průměrný počet unikátních návštěv denně pohybuje nad hranicí 60 přístupů, což není s ohledem na okolnosti málo. (Viz úzké zaměření stránek, neexistence veřejného internetu v naší vesničce, nebo například také vyšší věkový průměr obyvatel...) Děkujeme za přízeň!