Nebezpečí při užívání topidel/ požární prevence

19.02.2012 01:33

Je únor a topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být i nadále.

 

Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Abyste nemuseli řešit problémy způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů,

 

  • každý si musí počínat tak, aby při provozu topidla a komína

nedocházelo ke vzniku požáru,

  • při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
  • dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů a topidel podle nařízení

vlády č. 91/2010 Sb.,

  • dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidel,
  • nepřikrývejte a nepokládejte na topidla žádné cizí předměty,
  • dbejte na pořádek kolem topidla a v kotelnách, hrozí zde vypadnutí

nebo úlet žhavé částice (to platí i pro kotle na plynná a kapalná

paliva),

  • pro všechny typy topidel (mimo elektrických) zajistěte dostatečný

přívod vzduchu,

  • pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár,
  • popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní

domovní odpad,

  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,

volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje