Nové ankety

11.05.2011 03:26

Do příslušné sekce byly dnes přidány dvě nové ankety týkající se venčení psů v parku a regulace hlučných činností v jasně specifikované době a v jasně specifikovaných dnech. Nuže, odpovídejte prosím.