O kameni Kmotru u Dálova

22.01.2012 00:10

V záplavě dat internetu jsme objevili následující, poněkud bizarní (protože jakoby vytrženou z kontextu), zkazku, nesouvislý útržek zapomenuté lidové slovesnosti. 

 

Polní cesta z Dalova do Huzové vede lesíkem zvaným Les kmotrů, či jak mu Němci říkali Gevatterbusch.Kolem skupiny balvanů, které vystupují z křoví poblíž cesty, si lid vytvořil zvláštní pověst.

Jednou, když ještě obec Dalov byla přifařena do Huzové, nesli kmotři z Dalova děťátko ke křtu do huzovského kostela.

Tehdy bylo veliké horko a kmotři zpoceni a znaveni usedli s děťátkem na chvilku do stínu lesních stromů. Novorozeně položili do měkkého mechu a velmi se zlobili a zlo­řečili na velké parno toho dne i na mouchy a komáry, kteří je tak sužovali. Kmotr sám prý si i několikrát jadrně zaklel. Svými nadávkami a klením prý kmotři proti sobě popudili tajemné mocnosti země. Vzápětí se přihnala hrozná bouře, a když se vyjasni­lo, zůstaly na těch místech jen tři balvany, dva velké a jeden malý. Oba kmotři i s dítětem prý zde zkameněl.