Osmnáctá zpráva starosty obce Huzová

16.09.2013 19:57

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 28. 6. 2013, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

17. července byla zahájena obnova sochy sv. Josefa, socha byla rozebrána a odvezena do ateliéru restaurátora Martina Paroubka, kde bude restaurována dle schváleného stanoviska Národního památkového ústavu Olomouc. Na své místo se socha vrátí až příští rok.

 

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce „Revitalizace ZŠ Huzová“, hodnotící komise vybrala dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, konkrétně Doposinvest s. r. o. z Bohuslavic.

 

V polovině srpna byla výměnou oken zahájena revitalizace školy, nyní probíhá montáž lešení, prověrka střechy a zateplování, akce by měla být dokončena koncem listopadu.

 

V průběhu prázdnin byla základní a mateřská škola, společně s výdejnou obědů, dovybavena nábytkem a nádobím dle požadavku p. ředitelky, bylo nainstalováno zábradlí podél schodiště a pískoviště, byly natřeny lavičky ve dvoře školy.

 

Terénními úpravami, výsadbou keřů, zakládáním rozptylové loučky a trávníků na hřbitově, pokračují práce na regeneraci obecní zeleně. Do parku i na hřbitov se naváží ornice.

 

Byla dokončena první etapa tvorby nového územního plánu, tj. doplňující průzkumy a rozbory. Dokument byl předán MěÚ Šternberk, který zpracuje Zadání ÚP.

 

Společností P+L Biskupice byl dodán zametací kartáč za traktor, včetně náhradního kartáče zimního.

 

Prozatím nebyl zrealizován odkup rozestavené jídelny, zástupce majitele stavby, společnosti Devap s. r. o., nepřijal nabídku Obce Huzová.

 

Starosta podepsal smlouvu na zpracování finanční analýzy k akci „Kanalizace a ČOV Huzová“ se zástupcem VRV a. s. Praha, divize Brno.

 

Se zástupci společností ECO-COM a Remit s. r. o. provedl starosta inventuru nádob na separovaný odpad. Nádoby v majetku Obce Huzová souhlasí s inventurou z prosince 2012.

 

Byl zrealizován prodej palivového dřeva z parku a hřbitova s výtěžkem 17.257,- Kč.

 

Dále bylo dokončeno odstraňování nánosů z potoka. Konkrétně se pročišťoval úsek naproti stodolám až k brodu a zároveň úsek od hřiště ke Kubíkům. Pročištěna byla rovněž odvodňovací strouha od hřiště k Martiškům.

 

SSOK zahájila čištění propustků a příkop v katastru Huzová.

 

Huzová poslala příspěvek 10.000,- Kč na povodňové konto společnosti Člověk v tísni.

 

V sobotu 7. 9. 2013 proběhl v Huzové 6. ročník pochodu Za huzovským škopkem. Pochodu se zúčastnilo cca 180 turistů z celé republiky i ze zahraničí. Následně proběhla zábava v režii SDH Huzová.