Petice za záchranu pošt na venkově

10.01.2014 12:00

Možná jste již v médiích zaregistrovali zprávu, týkající se rušení pošt v malých obcích a petice proti tomuto rušení. Stejný petiční arch se nachází také na poště v Huzové. A musíme říci, že je již téměř úplně zaplněný podpisy občanů, kterým není budoucnost sítě venkovských pošt lhostejná. Nicméně několik volných řádků na archu stále zbývá a i kdyby jste svými podpisy vyplnili celou připravenou tabulku, stále se lze zapsat a podepsat například na místo pod tabulkou. Pod obrázkem nabízíme k prostudování text petice za zachování pošt na venkově, jak jej sepsali zástupci Sdružení místních samospráv ČR.

 

petice za zachranu post na venkove

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR, aby nečinila kroky vedoucí krušení provozoven České pošty,s.p.a naopak umožnila zachování stávajícího počtu i rozmístění těchto provozoven.Dále vyzýváme Vládu ČR, aby zajistila vypracování systému, který by zajišťoval fungování celé stávající sítě poštovních poboček a provozoven i do budoucnosti.

 

Obáváme se, že zrušení provozoven České pošty, s.p. povede k prohloubení úpadku života na venkově a k další diskriminaci občanů zde žijících. Likvidací sítě provozoven České pošty by venkov obdržel další ránu. Je nutné si uvědomit, že zvláště v menších obcích se neustále zvyšuje podíl sociálně slabých skupin obyvatel, hlavně seniorů. Zrušené provozovny však způsobí problémy i dalším – matkám s dětmi, zdravotně postiženým či nezaměstnaným. Důsledky likvidace sítě provozoven České pošty na venkově je proto nutné hodnotit nejen z hlediska ekonomického,ale také z hlediska sociálního.

 

Nepovažujeme za dlouhodobě udržitelné řešení přesunutí části služeb zrušené provozovny na třetí subjekt. Dosavadní zkušenosti nás opravňují k přesvědčení, že změny povedou nejen k degradaci poštou nabízených služeb, ale také neposkytují záruku, že dané služby zůstanou v obci zachovány i do budoucnosti.

 

Problematika rušení stávajícího rozsahu provozoven České pošty, s.p.je často účelově zlehčována. Pro náš venkov, který je velkým množstvím malých obcí v evropských podmínkách naprosto unikátní, je přitom tento problém zásadní a jako takový je i vnímán mezi venkovskými občany.

 

Co bylo impulsem naší petice? Český telekomunikační úřad vládě v demisi v závěru letošního roku předkládá návrh nařízení, které občanům garantuje zachování pouze 2100 pošt. Zbylých 1100 venkovských poboček odsuzuje k postupnému zániku, nebo transformaci, která se ukazuje být nevhodná.Takto si dostupnost poštovních služeb rozhodně nepředstavujeme!

 

Z těchto důvodů požadujeme, aby Vláda ČR nečinila takové kroky, které by umožnily rušení pošt a poboček České pošty na venkově a uskutečnila naopak taková opatření, která by garantovala existenci stávající sítě provozoven České pošty i do budoucnosti.