Rozhovor s místostarostkou

14.09.2016 11:21
  1. Na úvod našeho rozhovoru bych vás, paní místostarostko, poprosil o krátké představení.

Pro ty, kdo mě snad neznají, jmenuji se Yvona Jirušová. Do Huzové jsem se přistěhovala za manželem v roce 1991, už jsem zde tedy prožila přesně polovinu svého života. Pracuji jako odpadový

hospodář a účetní v soukromé firmě.

 

  1. V minulosti jste již pracovala v zastupitelstvu. Jak se ale cítíte ve své současné roli v roce 2016?

Je pravda, že v zastupitelstvu jsem již třetí volební období, ale ve funkci místostarostky pracuji teprve dva roky. Mám tak mnohem větší kontakt s lidmi, lepší přehled o fungování obce a určitě o něco větší šanci prosadit svoje návrhy a nápady. Někdy je to práce náročná, ale často naopak velmi příjemná a milá, například při setkáních s lidmi na různých akcích jako je třeba vítání nových občánků do života, školní besídky, posezení se seniory, rozsvěcování vánočního stromu a podobně.

 

  1. Na čem aktuálně pracujete?

Poslední dobou mě nejvíce zaměstnává problematika odpadů v obci. Určitě již všichni občané zaregistrovali zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Snažíme se o snížení nákladů na svoz odpadu, ale na druhé straně se setkáváme s neochotou občanů třídit odpad a obrovským nárůstem množství velkoobjemového odpadu. Také jsme se setkali s překvapivě malým zájmem o kompostéry na biologicky rozložitelný odpad ze strany občanů.

 

  1. Všichni místní zaregistrovali, že se rozběhly stavební práce na domě přiléhajícím k huzovské škole. Za jakým účelem se provádí?

Jde o stavbu Multifunkčního domu. Pod tímto názvem se skrývá výstavba nových prostor pro obecní úřad a knihovnu. Rekonstrukcí této budovy se nám podaří zachránit jeden z mála historických domů, které v naší obci ještě zbyly.

 

  1. Kdy bude dílo dokončeno? Kdy se počítá s přesunem sídla OÚ?

Dokončení díla je plánováno na červen roku 2017 a stěhování obecního úřadu a knihovny do nových prostor by mělo proběhnout ihned po dokončení, tedy v průběhu letních prázdnin roku 2017.

 

  1. Co bude se stávajícím sídlem OÚ?

O osudu budovy, ve které sídlí obecní úřad nyní, zastupitelstvo ještě nerozhodlo. Stavba není v dobrém technickém stavu a její rekonstrukce by byla velmi nákladná. Jako nejpravděpodobnější se zatím tedy jeví prodej budovy.

 

  1. Kolik to vše stojí a jak to obec financuje?

Předpokládané náklady na tuto akci činí 7,015 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu obce.

 

  1. V Huzové se za poslední roky udály patrné změny. Z těch nejpatrnějších jmenujme revitalizaci parku a hřbitova, sakrálních památek, postavilo se nové sportovní hřiště, kanalizace a ČOV. Je nastavené tempo udržitelné?

Určitě ještě hodně dlouho nenastane doba, kdybychom si mohli sednout a říct, že máme všechno hotovo. Pořád bude co vytvářet a zlepšovat.

 

  1. Jaké další projekty jsou v plánu? Jednáte například s majitelem nedostavěné jídelny v centru obce?

V současné době probíhají přípravné práce na výstavbu kanalizace a ČOV v Arnolticích, dokončuje se nový územní plán, připravuje se čištění a oprava hráze rybníka, rekonstrukce budovy požární zbrojnice.

Co se rozestavěné jídelny na náměstí týká, je situace složitá. Jednání s majitelem už dříve proběhla a nebyla úspěšná, jeho požadavky nebyly pro obec přijatelné. Navíc budova stojí na několika pozemcích různých majitelů, což celou situaci ještě komplikuje.

Přitom nápad, jak tuto budovu využít máme. Mohla by být součástí areálu domova pro seniory společně s budovou bývalé fary, vznikly by v ní společné prostory a zázemí. Takové zařízení v naší obci zatím chybí a tak jsou naši nejstarší občané často na sklonku svého života přemístěni ze známeho prostředí do různých zařízení na území kraje a ztrácí tak kontakt se svou domovskou obcí, rodinou a přáteli.

 

  1. Prostřednictvím tohoto rozhovoru máte možnost sdělit poselství obyvatelům Huzové, Arnoltic a Veveří. Využijete jí prosím?

Nemám žádné poselství, jen chci všem popřát pevné zdraví a krásný nadcházející podzim.

 

 

Rozhovor vznikl pro neoficiální web obce Huzová www.obec-huzova.cz. Otázky kladl Standa Černý.