Separací odpadů prospíváme sami sobě i obci

26.12.2011 22:49

Téma třídění odpadu je v dnešní době už každému dobře známé, zejména o Vánocích je však důležité si ho znovu připomenout. Vánoce už totiž dávno nejsou časem tajemství a rituálů, s každým rokem naopak nabývá na intenzitě jejich ryze světský rozměr a Vánoce se tak rok co rok stále více proměňují na svátky bezhlavého utrácení.

 

Lze to krásně pozorovat na hromadách smetí, které se po svátcích pravidelně a stále intenzivněji vrší u nedostačujících popelnic. Při pohledu na tu spoušť se přece nemůžeme nezamyslet jednak nad povahou lidské pospolitosti jako takové, a jednak nad způsobem, jak s odpadem, který je většinou tvořen hodnotnými a dále využitelnými surovinami, dále nakládat, aby nás jednoho dne docela nezasypal. Když pomineme zbožné přání, aby lidé svoje těžce nabyté prostředky utráceli s rozmyslem, zbývá řešit problém umenšení objemu netříděného komunálního odpadu, produkovaného domácnostmi. Jak domásnosti k takovému jednání motivovat. Informacemi.

 

(Podrobné informace o způsobu třídění odpadů /co patří do jakých kontejnerů apod./ najdete na našem webu na stránce, řazené ke komisi pro životní prostředí, případně na ni přejdete poklepáním na symbol reyklace níže.)

 

Stále ne každý totiž ví, že se poplatek za svoz komunálních odpadů dá snížit právě prostřednictvím separace. Zjednodušeně řečeno, společnost, která svoz a následné zpracování odpadů, zajišťuje, objem odvezeného tříděného a netříděného odpadu podrobně eviduje a podle této statistiky stanovuje ceny za své služby. V praxi je samozřejmě nakládání s tříděným odpadem levnější, než nakládání s odpadem netříděným (vytříděný odpad je totiž druhotnou surovinou a dá se prodat) a tak čím více se odveze odpadů separovaných, na úkor netříděného smetí, tím méně bude obec za nakládání s komunálním odpadem platit a tím méně může potom účtovat svým obyvatelům.