Šestá zpráva starosty obce Huzová v roce 2011

22.05.2011 11:49

 

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 29. 4. 2011, se událo a  bylo vykonáno…

 

Byly vyvěšeny všechny záměry na možnost odprodeje a pronájmy pozemků.

 

Byla podepsána smlouva o dílo na zpracování PD a žádosti o dotaci na kompostárnu s ing. Vendolským.

 

Bylo zahájeno jednání s ředitelem a.s. Lesy města Olomouce ohledně uzavření smlouvy na komplexní obhospodařování obecních lesů.

 

Byla dokončena oprava oplocení školního dvora.

 

Byla dokončena výměna vodovodního řadu před RD p. Štefana a zahájeno přejímací řízení s FY Carman Uničov na opravu místní komunikace, tato bude zrealizována v případě příznivého počasí do konce května 2011.

 

Byla podepsána smlouva o dílo s p. Vráblíkem na údržbu obecní zeleně v Huzové pro rok 2011, první seč začala 5. 5. 2011.

 

Byly vyrobeny a instalovány 4 vítací tabule v Huzové a Arnolticích při vjezdech do obcí.

 

Byl zřízen termín otevření sběrného místa pro velkoobjemový odpad (poslední sobota v každém měsíci od 8:00 hodin do 10:00 hodin) ve Vlachově stodole.

 

 

Zdroj: jedná se o zprávu starosty obce Huzová z 6. (mimořádného) veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 13. 5. 2011