Šestnáctá zpráva starosty obce Huzová

14.04.2013 17:35

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 1. 2. 2013, se událo a  bylo vykonáno:

 


Nejprve co se týče pozemkové agendy: byl řádně vyvěšen záměr na prodej pozemku.

 

Byla podepsána rezervační smlouva se společností OSTWIND s. r. o.

 

Rovněž  byla podepsána smlouva o dílo na akci „Regenerace zeleně v obci Huzová“ se společností Zahrada Olomouc s. r. o. Tato akce byla 6. 3. 2013 zahájena pokácení 19 stromů v parku a 2 stromů na hřbitově.

 

Byla zpracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele nového územního plánu obce.

 

Byl podepsán dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 28050014 se společností REMIT Šternberk s. r. o.

 

Byla podána žádost o dotaci na 1. etapu restaurování sochy sv. Josefa před Kostelem sv. Jiljí v Huzové.

 

Byla podepsána smlouva na nákup sekacího traktoru W 3651 Piraňa se společností WISCONSIN Engineering CZ s. r. o.

 

Byla podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce se zástupcem FK Huzová, a to na částku 71.000,- Kč.

 

Byly vybrány kvalitní akátové herní prvky na zřízení dětského hřiště od společnosti Hřiště pod květinou s. r. o. v hodnotě 149.901,- Kč. Na úpravě plochy dětského hřiště začnou pracovat naši pracovníci příští týden s tím, že montáž prvků by měla proběhnout do 15. 5. 2013.

 

Dne 25. 2. 2013 vybrala naše hodnotící komise společnost k administraci akce „Kanalizace a ČOV Huzová“. Bude jí firma VIOLETTE Olomouc s. r. o.

 

Byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo na PD akce „Kanalizace a ČOV Huzová“ na vypracování prováděcí–realizační PD dle nové vyhlášky (230/2012), a to se společností J+J STUDIO Inženýrské sítě s. r. o.

 

 

Kulturní akce:

 

 

V sobotu 2. 3. 2013 zorganizovala kulturní komise dětský maškarní ples. Fotografie z plesu jsou k vidění na facebookovém stránce www.facebook.com/obechuzova