Vypalování trávy a listí hrozí požárem/ informace HZS

20.03.2012 11:58

Měsíce březen a duben patří z hlediska dlouhodobé statistiky požárů v Olomouckém kraji k nejrizikovějším. Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, je v období od 1. 1. 2012 do 15. 3. 2012 evidováno celkem 30 požárů, a o právě minulém víkendu (tzn. v návaznosti na nástup teplého a slunečného počasí) dokonce požárů 44. Většinou se jednalo o požáry trav, přestože vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.

 

Od nezákonného vypalování porostů odlišujme spalování nejrůznějšího biologického odpadu, aktuálně zejména spalování listí a klestí. V případě vypalování porostů hrozí, podle zákona o požární ochraně, fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, a právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Spalování klestí zakázáno není, nicméně je třeba jej hasičům vždy dopředu oznámit, aby se zabránilo jejich zbytečným výjezdům, kdy například náhodný svědek oznámí domnělý požár, apod. Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí hrozí opět pokuty. Viz informační tabulku.  

 

Pálení klestu je třeba vždy nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů: telefonem 950 770 010, e-mailem, vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz. V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále:
Dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru.
Při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit.
Místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu.
Místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek.
Opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně.
Místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
Spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů.
Plošné vypalování porostů je zakázáno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na místní podmínky bychom pálení klestí doporučovali oznámit také veliteli obcí zřizované jednotky sboru dobrovolných hasičů. Další informace viz na webu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.