Starostou zůstává Lubomír Štefaňák, místostarostkou je Yvona Jirušová

02.11.2014 19:00

V sobotu 1. listopadu se na veřejném ustavujícím zasedání nového ZO volil starosta, místostarosta, předsedové a členové výborů a komisí. Byl ustaven také Osadní výbor Arnoltice.

 

Starostou byl podle očekávání potvrzen dosavadní starosta, Ing. Lubomír Štefaňák. Do funkce místostarosty volila většina zastupitelů Ing. Yvonu Jirušovou.

Předsedou finančního výboru byl opětovně zvolen Jiří Pevner. Předsedou kontrolního výboru se po hlasování stal Ing. Vladimír Juříček.

 

Kromě zákonem stanovených výborů finančního a kontrolního byl pro volební období 2014-2018 zřízen Osadní výbor Arnoltice a do jeho čela zvolena paní Ivana Biedermannová. Jako jediný byl tento výbor /komise/ ustaven jako pětičlenný. Jeho členy jsou kromě předsedkyně Klára Poláčková, Alžběta Frodlová, Ing. Olga Kovalová a Ludmila Hlaváčová.

 

Dále zastupitelé ustavili kulturní a sportovní komisi v čele s Pavlem Husákem a komisi pro životní prostředí v čele s Ing. Ivo Koláčkem.

 

Kromě volby do funkcí v obecní samosprávě bylo odsouhlaseno, na návrh Zdeňka Sadílka, k němuž se přidal Pavel Zehnal, nové pravidlo pro zveřejňování usnesení ZO na elektronické úřední desce obce. Nově budou usnesení v archivu na oficiálním webu Huzové dostupná po neomezeně dlouhou dobu (nebudou tedy po určité době odstraňována, jak se to dělo doposud).