Třináctá zpráva starosty obce Huzová

17.09.2012 21:21

V období od řádného zasedání zastupitelstva, které proběhlo 28. 6. 2012, se událo a  bylo vykonáno:

 

Bylo započato s realizací 2. etapy opravy kříže s balustrádou před kostelem sv. Jiljí, provádí se konzervační nátěr.

 

Dokončili jsme obnovu zídky a chodníku u Marxových.

 

Povodí Moravy s. p. konečně dokončilo vyčištění Sitky od náletů a naplavenin.

 

VaK Bruntál a. s. provádí výměnu vodovodního řadu B – směrem ke mlýnu.

 

Fa OKSIL Staré Město provedla opravu místních komunikací včetně oprav horských vpustí a krytů vodovodních ventilů.

 

Byla zpracována, a na SFŽP podána, žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV v Huzové.

 

Byly opraveny vrata na obecní Vlachově stodole.

 

Díky finančnímu příspěvku obce byly opraveny okenice na věži našeho kostela.

 

6. července proběhlo na hřišti FK Huzová dětské sportovní odpoledne s ukázkou techniky místních hasičů.

 

8. září proběhl 5. ročník pochodu Za huzovským škopkem, s doprovodnou zábavou Pod kaštanem.

 

Na čtvrtek 27. 9. plánuji v zasedací místnosti OÚ uspořádat posezení se seniory u harmoniky a s bohatým občerstvením.

 

28. 9. si připomeneme 135. výročí založení místní školy.