Usnesení a postřehy ze zasedání zastupitelstva

20.11.2011 15:36

Na čem se zastupitelé na zasedání v pátek 18. 11 usnesli se brzy dočtete na oficiálním obecním webu. Mimo jiné se zastupitelé jednohlasně shodli na odstranění dvou v nedávné době pořízených svislých dopravních značek, zakazujících stání u místního parku ve směru jízdy od pošty kolem obchodu až ke škole. Stát se dále nebude moci přímo před základní školou, ve směru jízdy od RD pana Pevnera, a to kvůli bezpečnosti přecházejících školáků.

 

Na schůzi se rovněž rozhodovalo o zajištění zimní údržby místních komunikací pro nadcházející zimu, přičemž také tento akt přispěl nakonec k tomu, že se celé zasedání protáhlo na bezmála tři hodiny čistého času. Bylo totiž zapotřebí teprve před zraky všech přítomných rozlepit všechny obálky s cenovými nabídkami a z nich vybrat vítěze. Nejlevnější nabídku na údržbu v Arnolticích a Veveří podal pan Petr Vébr z Břidličné a bude zde tak po následující zimní období odhrnovat sníh (jednoznačnou podmínkou pro přidělení zakázky byla v této soutěži cena). O prohrnování místních komunikací v Huzové se v zimním období 2012 bude se svým traktorem starat, stejně jako před rokem, Milan Štefan.

 

Dlaším důležitým bodem byla zpráva o hospodaření v místních lesích z pera našeho OLH, Ing. Laciny, kterou za firmu, obhospodařující obecní lesy, mírně korigoval pan Ing. Koláček. Ze zprávy vyplynulo, že ke konci října 2011 byl čistý zisk z prodeje dřeva pro obec 600 tisíc Kč. (Dle Ing. Koláčka se takový výsledek již nebude opakovat, neboť se v příštích letech zvýší náklady na zalesňování a údržbu těžbou vytvořených mýtin. Do dobrého výsledku se letos promítaly také vysoké výkupní ceny dřeva.) Závěrem zprávy navrhuje Ing. Lacina možnost nového výběrového řízení na lesnickou firmu s vidinou dlouhodobě ještě lepších finančních podmínek, ovšem s možným nebezpečím zhoršení faktické spolupráce mezi ním a novou firmou, spolupráce, která nyní dle Ing. Laciny bezproblémová.

 

Zastupitelský sbor rovněž rozhodnul o pořízení technologie, regulující napětí v systému místního veřejného osvětlení, která by obci měla z dlouhodobého hlediska ušetřit nemalé peníze ze elektřinu.

 

Jak zastupitelé rozhodovali ve všech dalších bodech programu, z nichž žádný není méně důležitý, se dočtete buď na oficiálním obecním webu, případně na úřední desce OÚ.

 

Pozor! Příští zastupitelstvo se nebude konat 20. 1. 2012, jak bylo schváleno, ale dne 3. 2. 2012. Ke změně termínu dochází z důvodu čerpání páně starostovy řádné dovolené.