Ve Šternberku platí od srpna nové vyhlášky

02.08.2011 13:36

Nové vyhlášky o veřejném pořádku, o zákazu kouření a vyhlášky, které upravují pohyb psů na veřejném prostranství a také podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték platí od 1. srpna ve Šternberku. Novinkou je regulace hlučných činností, zákaz černého výlepu plakátů, zákaz vstupu do prostoru kašen, zákaz žebrání a zákaz kouření ve vymezených prostranstvích.

 

„Důvodů proč jsme přistoupili k oprášení a aktualizaci vyhlášek je několik. Impulsem bylo to, že se už podruhé v relativně krátké době hovořilo o hlukových činnostech. Dělali jsme anketu, kde bylo druhou nejčastější odpovědí, že by se hluk měl regulovat především v neděli odpoledne. S tím souhlasíme,“ informoval už před časem starosta města Jaromír Sedlák.

Podotkl, že do vyhlášek doplnili také věci, které město trápí, ať je to koupání v kašnách či třeba žebrání.

„Chtěli jsme dát strážníkům do rukou nějaký nástroj, aby mohla tyhle činnosti regulovat. Například alkoholová vyhláška nám hodně pomohla,“ doplnil starosta.

 

Jaké jsou nejdůležitější novinky pro občany?

 

Každý je povinen zdržet se o sobotách v době od 20:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne a o nedělích a svátcích od 12:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

 

Vylepování plakátů zajišťuje město Šternberk na místech k tomu určených (v současné době na plakátovacích plochách prostřednictvím firmy Rengl), vylepování plakátů mimo určená místa se zakazuje

 

Zakazuje se vstupovat a koupat se v kašnách na Hlavním náměstí a v Tyršových sadech

 

Na území města se zakazuje žebrání u mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol a v okruhu 100 m od nich; u hřbitovů a kostelů a v okruhu 100 m od nich, v Tyršových sadech a v městské památkové zóně

 

Na všech veřejně přístupných dětských hřištích a veřejných prostranstvích včetně Tyršových sadů a Zelené budky je zakázáno kouření

 

Je zakázán vstup psů do kašen a přírodních koupališť v Dalově a Dolním Žlebu

 

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, které se konají mimo objekty určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona, lze provozovat pouze v době od 10:00 do 22:00 hodin a v období od 1. 7. do 31. 8. od 10:00 do 24:00 hodin.

 

 

 

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/sternberk-priostri-vyhlaskami-chce-sjednat-poradek.html, 29. 7. 2011