Voda a krátery na krajské silnici procházející Huzovou

20.03.2013 18:28

Stále častěji si obyvatelé Huzové stěžují na nevyhovující stav krajské komunikace, procházející středem obce. Silnice je plná nerovností, děr, výmolů, navíc po ní stéká voda z okolního svažitého terénu. Starosta obce, Ing. Lubomír Štefaňák, na nevyhovující stav silnice, ve snaze o nápravu, již upozornil jejího správce, tedy Správu silnic Olomouckého kraje, která je za její údržbu zodpovědná.

 

Krajská komunikace procházející Huzovou.