Vojáci budou v okolí Šternberka provádět mapovací práce

23.06.2013 17:37

Ve dnech 8. 7. až 12. 7. budou v našem okolí příslušníci Vojenského geografíckého a hydrometeorologického úřadu Dobruška provádět mapovací práce pro potřeby obrany státu, konkrétně pro obnovu Vojenských topografickych map. Dále citujeme z oficiálního oznámení úřadu.

 

Místní šetření se provádí s využitím leteckých snímků jízdou po terénu. Obsahem místního šetření je prověřit pohledem nebo dotazern charakter objektů, které jsou na leteckých snímcích špatně čitelné, parametry nových silnic, mostů a jiných objektů, zjistit druh výroby u průmyslových a jiných podniků, u nichž došlo v posledním období ke změně, a zejména prověřit a projet vybrané i neveřejné zpevněné kornunikace, zejména v lesních oblastech.


Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění mapovacích prací prokáží pracovníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu speciální služební průkazkou Ministerstva obrany České republiky.