Vše, co jste chtěli vědět o současné Huzové, ale báli jste se zeptat (#2)

21.07.2012 00:05

Milí čtenáři, v následujícím článku najdete odpovědi na mnohé otázky o dění v současné Huzové, na které byste pravděpodobně chtěli znát odpověď, ale dosud jste se neodvážili na OÚ zeptat. Domnívám se tak na základě dvou nepodepsaných dopisů, doručených před zasedáním ZO dne 28. 6. do obecní schránky důvěry, která (pokud jste si jí snad ještě nevšimnuli) se nachází v budově pošty hned vedle soukromých schránek nájemníků, kteří zde bydlí. A protože dotazů, zodpovídaných mimochodem přímo v diskuzi s občany na zasedání obecního zastupitelstva, bylo mnoho (kromě písemných byly některé položeny rovněž ústně), rozhodl jsem se článek rozdělit do několika částí. Článek vznikl na základě subjektivního poslechového záznamu, pořizovaného zkratkovitě formou poznámek, proto prosím omluvte případné mírné odchylky od znění původního ústního projevu. Kdybyste nabyli dojmu, že mi některý z položených dotazů unikl, kontaktujte mne prosím na e-mailové adrese, uvedené na tomto webu. (Stanislav Černý, zastupitel obce Huzová a zároveň administrátor Neoficiálních internetových stránek obce.)


 

Kdy se bude užívat nového parku? Tenisového kurtu?

Mluví se o těch projektech na každém zasedání ZO a mj. je možné tyto informace nalézt ve zprávách starosty obce, publikovaných pravidelně po zasedání ZO na neoficiálních internetových stránkách obce Huzová (www.obec-huzova.cz). Výzva pro podání žádosti o dotaci na sportovní areál by měla být vypsána letos.

 

 

Jak to vypadá s kanalizací? Bude vůbec? Pokud ne, zasloužíte se o fungování stávající čističky?

Výzva Ministerstva zemědělství bude vypsána letos na podzim, nicméně nabízí úhradu pouze 70 %, přičemž oněch 30 % by pro obec bylo ohromně nákladných. Uvidíme, nedávno svitla naděje dostat peníze od Ministerstva ŽP, říčka Sitka byla totiž údajně zařazena mezi významné přírodní toky. Zkusíme to tedy ve spolupráci s úředníky na ministerstvu také touto cestou. Navíc poslední dobou se mi ozývají lidé s otázkou, zda by nebylo lépe peníze deponované na účtech za účelem spolufinancování kanalizace využít nějak jinak pro obec, protože i kdybychom kanalizaci nakonec nakrásně vybudovali, bude zdá se ještě velký problém lidi vůbec přesvědčit, aby se připojili (neboť se jim pravděpodobně zvýší úhrady za stočné). Od vybudování přípojky za svoje peníze, navíc s vidinou nezanedbatelně vyššího stočného, většina lidí raději upustí ve prospěch zachování stávajícího způsobu odvádění splašků, např. do jímky. Vybudování přípojek by se možná ještě dalo nějak koncepčně spolufinancovat, zahrnout do projektu apod., ale to zvýšení cen stočného představuje asi větší problém. Obecně však platí, že čím více lidí se na kanalizaci připojí, tím bude ta cena nižší, protože se rozpočítá mezi více domácností, takže nejideálnější by bylo přesvědčit všechny, kdyby se připojily navíc i paneláky, čímž by cena stočného mohla dosáhnout nějakého minimálního nárůstu. Stávající kanalizace s čističkou pro paneláky je tak jako tak téměř v havarijním stavu.

 

 

Bytová zástavba? Jen sliby, otazníky, co třeba dokončit alespoň byty na poště?

Letos na to peníze nemáme, nad výstavbou nových bytů na poště můžeme uvažovat příští rok. Nicméně žádná žádost o byt na OÚ evidována není.

 

 

Dům pro seniory.

Řešíme způsoby, jak by dal tento náš záměr financovat, buď formou nějaké dotace, nebo spolupráce s nějakou firmou. Sama fara je na domov důchodců malá, musela by se opravdu propojit s nedostavěnou jídelnou. Nedávno pana starostu kontaktoval současný majitel budovy bývalé jídelny, pan Urbanec, který je ochoten jednat o jejím prodeji, i s možností ročních splátek.

 

 

Oprava zídek, mostů a cest.

Zídka se začala dělat, mosty jsme natřeli a cesty se budou opravovat zanedlouho.

 

 

Vytvoření nových parkovacích míst.

Umístění parkovacích ploch budeme moci diskutovat až při tvorbě nového územního plánu, protože těžko je můžeme navrhovat umístit na místo, které je ve stávajícím územním plánu vyhrazeno pro domovní zástavbu apod.

 

 

Aktivní organizace a účast na kulturních akcích.

Tradiční huzovské kulturní akce se snažíme dodržovat, v případě těch dalších je jejich úspěšnost z větší části dílem dobrého či špatného počasí; jako v případě zimního sjezdu na netradičních prostředcích nebo dětského dne, jehož termín se musel měnit právě kvůli nepřízni počasí.

 

 

Proč neuděláte něco s kavkami?

Kavky se začaly řešit s životním prostředím ve Šternberku, kde nás odkázali na Olomouc, odkud přišlo vyjádření, že si výskytu chráněných kavek u nás máme vážit. Obecně platí, že výskyt kavek je možný pouze na místech, které jim skýtají možnost úkrytu a hnízdění…

 

 

Jak je možné skladovat dřevo na obecní komunikaci? Mohou si všichni obyvatelé přijít vypůjčit písek z majetku obce a už ho nevrátit?

Možné to není. Pokud chtěl autor dotazu upozornit na nějaký konkrétní případ, měl se podepsat, abychom ho mohli kontaktovat.

 

 

Podle jakého kritéria se vybírali brigádníci na stavbu zídky u Marxů?

Podle žádného, dva pracovníky má totiž obec zadarmo.

 

 

Dáte možnost přivýdělku při úpravě parku a chodníků i jiným?

Dostaly to opravdu dvě slečny, které osobně projevily zájem a které už si tak přivydělávali několikrát. Je na zvážení, jestli je příště vyměnit a za koho vůbec.

 

 

Proč některým může obecní zaměstnanec odvážet věci do Vlachovky a jiným ne?

Vždy, když například důchodce nebo kdokoli požádá, a onen obecní zaměstnanec bude mít s traktůrkem cestu kolem, rozhodně nebude odmítnut, vždy se dá nějakým způsobem rozumně dohodnout.