Vysoká Roudná u Mutkova

27.07.2011 20:28

O tomto kopci se vypráví, že zde v dávných časech žili Měsíční lidé. Na samém vrcholu hory měli své podzemní království, z něhož vycházeli jen tehdy, když na nebi zářil srpek ubývajícího Měsíce. O těchto lidech se říkalo, že kdysi dávno sestoupili z oblohy, aby přinesli světu nová poznání a vědomosti. Lidé je však mohli spatřiti jen ve svých snech, protože Měsíční bytosti měly jemná těla, která nesnesla hrubý dotek skutečnosti.

Do lidských snů tak přinášeli Měsíční lidé mnohé rady a poučení, které potom dlouhá léta pomáhaly v životě těm, kteří si své sny zapamatovalí. Jednou se prý však nad kopcem ukázal obrovský červený mrak, který prozářil celou krajinu, ozval se burácivý řev a od těch dob už nikdy nikdo nevyprávěl, že ho ve snech navštívili Měsíční lidé. Říkalo se, že v tu noc Vysokou Roudnou opustili a zanechali zde po sobě jen několik velkých kamenů, které leží na místech, odkud Měsíční lidé vystupovali ze svého pozemního království.

V těchto kamenech je prý dodnes skrytá kouzelná moc, která po doteku dlaně dává lidem schopnost rozpomenout se na své sny a pochopit jejich poselství.

 

(Vysoká Roudná - Přes Mutkov vedou společně zelená a žlutá. Za Mutkovem se zelené vzdáme a budeme pokračovat po žluté až narazíme na turistické směrovky. Pokud neukazují přímo na Vysokou Roudnou, je to ta nejbližší cesta, odbočující od žluté doleva. Z ní přímo na vrchol odbočuje lesní cesta opět doleva, naše zpevněná cesta vrchol obchází k lovecké chatě.)

 

Zdroj: Irena Šindlářová, Robert Brinda, Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku, DANAL, Olomouc 2001