Významné moravské dny

06.03.2012 21:24

Kuriózní přehled několika významných dní, spjatých samostatně s moravskou historií, jak jej zpracovalo občanské sdružení Moravská národní obec. Toto sdružení, dle vyjádření na webu, usiluje o posílení moravského národního povědomí a o trvalý rozvoj svébytnosti moravské společnosti.

 

5. červenec, státní svátek

Připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů — bratří ze Soluně, svatých Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu (r. 863). Zásluhou byzantské misie vedené oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy.

 

28. březen, významný den

Připomínáme si narození velkého moravského učence Jana Amose Komenského (28. března 1592 — 15. listopadu 1670), posledního biskupa Jednoty bratrské. Ne nadarmo byl nazván "učitelem národů".

 

15. září, významný den

Připomínáme si narození význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína (15. září 1564 — 9. října 1636).

 

1. říjen, významný den

Připomínáme si zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem (1. října 1410).

 

28. říjen, státní svátek

Připomínáme si nejen vznik Československé republiky (28. října 1918), ale i svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava pravoslavnou církví (29. a 30. října 1994). Mezi lety 862 — 863 vyslal kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Sv. Rostislav je patronem Moravy a moravského národa.