Výzva OÚ k novému územnímu plánu Huzové

22.05.2013 17:43

V souvislosti s přípravou nového územního plánu Huzová probíhají v současnosti doplňující průzkumové práce... V případě vašeho zájmu sdělte prosím obecnímu úřadu v termínu do 10. června své případné zásadní rozvojové záměry na území obce, mající vliv na změny využití území z hlediska územního plánování, zábory nových ploch, případně nároky na technickou a dopravní infrastrukturu a vymezení ochranných pásem.