Yvona Vláčilová ke 135. výročí ZŠ Huzová

06.11.2012 19:11

Článek, který zde přetiskujeme, vyšel v listopadových /2012/ Šternberských listech pod názvem "Základní škola v Huzové slaví 135 let", jeho autorem je paní ředitelka Mgr. Yvona Vláčilová.

 

V pátek 28. září si naše vesnice připomněla 135. výročí založení zdejší malotřídní školy; k oslavám se sešla asi stovka lidí. Zahájení se ujala ředitelka školy, která přivítala všechny přítomné a zmínila se o historii školy od roku 1945 až po současnost tak, jak je zdokumentována v kronikách.

Pak už přišel na řadu program dětí. Začaly ty nejmenší, které chodí do mateřinky, následovalo vystoupení starších žáků. Děti tančily, zpívaly a recitovaly, zazněla i hra na flétnu a na klávesy. Po tomto programu se zájemci vydali na prohlídku budovy. Ve třídě v prvním poschodí byly vystaveny všechny školní kroniky, druhé patro pak patřilo šikovným spoluobčanům; byla tu totiž k vidění výstavka jejich rukodělných prací a rovněž prezentace Sboru dobrovolných hasičů a Fotbalového klubu.

Vzpomínání na školní léta pak pokračovalo v jídelně, která tentokrát posloužila k posezení a malému občerstvení. Spoustu sladkých dobrot připravily maminky našich dětí.

Věřím, že se tento den mnoha lidem pozitivně zapsal do paměti. Mé poděkování proto patří všem, kteří slavnost připravili, dětem, jež účinkovaly, i těm, kteří nás potleskem či slovem pochválili.

 

Obrázky z oslav si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.