Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 06. 02. 2015

06.02.2015 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Inventarizační komise provedla inventury obecního majetku a odevzdala řádně zápis o inventurách.

 

Se zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) a firmy Arriva a. s. jsme podepsali Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby dopravní obslužnosti.

 

Se zástupcem KIDSOK byla rovněž podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

 

Se zástupcem akciové společnosti Mobiko Plus Valašské Meziříčí byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 5. 2014.

 

Se zástupcem VRV Praha a. s. byla podepsána příkazní smlouva, která řeší administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele nové ČOV a kanalizace Huzová.