Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 11. 12. 2015

11.12.2015 17:30

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Dle vyvěšených záměrů na prodej pozemků v k. ú. Huzová byly uzavřeny kupní smlouvy s paní Dokládalovou a paní Kubíkovou. Pozemky jsou již zaplaceny a řádně zapsány v katastru nemovitostí.


 

S VaK Bruntál byla uzavřena Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Huzová a podepsán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV.


 

Byla vyvěšena výzva pro dodavatele zimní údržby pro období 2015̶2018. Dne 14. října 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a hodnotící komise vybrala

  • A. pro Arnoltice a Veveří pana Vébera z Břidličné

  • B. pro Huzovou Josefa Poláčka

S těmito byla již podepsána smlouva na provádění zimní údržby v Huzové a v místních částech Arnoltice a Veveří.


 

Sdružení Sovinecko předalo 50 výtisků Kroniky Huzové.


 

Kulturní akce

5. 11. 2015 proběhlo setkání a posezení seniorů se starostou.

27. 11. 2015 byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek v Huzové a 28. 11. 2015 v Arnolticích.