Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 19. 06. 2015

28.06.2015 12:05

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Byly vyvěšeny záměry na prodej a pacht pozemků v Huzové a Arnolticích.

 

Vyzvali jsme společnosti VaK Vyškov, VaK Vsetín a VaK Bruntál k podání nabídek v řízení na výběr provozovatele kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Huzová. Výzva byla

zadána taktéž na profilu zadavatele a internetové úřední desce obce Huzová. 15. 7. 2015 se na OÚ v Huzové sejde hodnoticí komise, která posoudí došlé nabídky a doporučí zastupitelstvu

budoucího provozovatele kanalizace a ČOV Huzová.

 

Dotace na revitalizaci místních komunikací v Huzové ROP bohužel schválena nebyla.

 

V rámci VPP byla zřízena 4 pracovní místa; starosta podepsal dohodu s ÚP Olomouc o dotování těchto pracovních míst.

 

Charitě Šternberk jsme poskytli dotaci na ošetřovatelskou a pečovatelskou službu pro naše občany v celkové výši 4000 Kč.

 

Na základě schválené nabídky byla provedena oprava schodiště k OÚ v Huzové.

 

Krajský úřad na doporučení památkového úřadu zamítl žádost obce o přemístění kříže v Arnolticích.

 

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

30. 4. 2015 uspořádali sportovci pro děti tradiční Pálení čarodějnic.

 

8. 5. 2015 proběhly v režii ZŠ a MŠ Huzová závody dětí na kolech.

 

30. 5. 2015 uspořádali hasiči dětský den pod kaštanem a proběhlo kácení máje.

 

13. 6. 2015 uspořádal osadní výbor Arnoltice na arnoltickém hřišti dětský den.