Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO ze dne 11. 09. 2015

11.09.2015 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Podle vyvěšeného záměru jsme uzavřeli pachtovní smlouvu na pozemky v katastrech Huzové a Arnoltic, a to s panem Kročilem.

 

S Olomouckým krajem jsme odepsali smlouvu o poskytnutí dotace 14 000 Kč na požární techniku. Za našeho finančního přispění byla JSDH Huzová z dotace pořízena motorová pila.

 

S Olomouckým krajem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace 1 000 000 Kč na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Huzová. V rámci výstavby ČOV byly rovněž uzavřeny dodatky (č. 2 a č. 3)

ke smlouvě o dílo se společností Mobiko Plus a. s.

 

Podepsali jsme smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko.

 

Také smlouva o dílo na zpracování studie ke Kanalizaci a ČOV v Arnolticích je již podepsaná. Zpracovatelem je VODAM s. r. o. Hranice.

 

Stejně tak smlouva o dílo s MgA. Parobkem na restaurování kamenného kříže v Arnolticích. Na tuto akci obec získala dotaci od MK ČR ve výši 109 000 Kč.

 

S Veronikou Vranovou jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace na jezdecký kroužek.

 

15. července 2015 zasedla hodnotící komise, která vyhodnotila nabídky na provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Huzové, a doporučila ZO schválit jako provozovatele

VaK Bruntál.

 

 

Kulturní akce

 

22. srpna 2015 uspořádali členové SDH Huzová na louce Pod kaštanem dětský den.

 

15. srpna 2015 uspořádal Osadní výbor Arnoltice dětský den na sportovním hřišti v Arnolticích.