Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 12. 12. 2016

18.12.2016 15:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Bylo podepsáno souhlasné prohlášení o zřízení věcných břemen se zástupci VaK Bruntál a. s.

Se zástupcem Olomouckého kraje jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů na výstavbu multifunkčního sportoviště, a to ve výši 500 000 Kč.

Bylo vyhlášeno a na profil zadavatele vyvěšeno výběrové řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace a ČOV Arnoltice. Vzhledem k množství dotazů k PD bylo toto výběrové řízení zastaveno a po úpravě PD bude nově vyhlášeno příští rok, tedy v případě získání stavebního povolení.

Prostřednictvím společnosti Violette bylo vyhlášeno VŘ i na TDI a koordinátora BOZP na akci Splašková kanalizace a ČOV Arnoltice. Do řízení se přihlásily se tři firmy, hodnoticí komise doporučuje ZO schválit firmu VRV a. s. Praha, která podala nejnižší nabídku.

S Ing. Miklendovou byla podepsána příkazní smlouva na výkon územně plánovací činnosti (pro účely nového územního plánu obce).

Vyhlásili jsme záměr vybrat dodavatele zimní údržby pro období 2016–2018 v Arnolticích a Veveří. Přihlásili se dva zájemci a hodnotící komise vybrala p. Josefa Poláčka, který podal nejnižší nabídku.


 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

26. 10. 2016 proběhlo setkání a posezení seniorů se starostou.

24. 11. 2016 byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek v Huzové (fotografie viz v galerii na tomto webu) a 26. 11. 2016 pak v Arnolticích.