Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 27. 5. 2016

10.06.2016 20:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

S J. Bězděkem jsme uzavřeli smlouvu ke kompletačně koordinačním činnostem, včetně zpracování žádosti o dotaci, na akci Kanalizace a ČOV Arnoltice.

 

Bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení na dodavatele akce Multifunkční objekt Huzová (předpokládané nové sídlo OÚ).

 

Se zástupcem s. r. o. DIGIS Ostrava byla podepsána smlouva na aktualizaci katastrálních dat a map v katastrech Huzová, Arnoltice a Veveří, a pořízení licence, včetně vytvoření projektu GIS obce Huzová.

 

Se zástupcem společnosti PKV Build s. r. o. jsme podepsali smlouvu na vypracování průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce Huzová, a to objektu ZŠ a MŠ Huzová a objektu pošty. Průkazy má obec již k dispozici.

 

Se zástupcem Charity Šternberk byly podepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a příspěvky.

 

24. 5. 2016 zasedal kontrolní výbor.

 

 

Kulturní akce:

 

8. května uspořádala ZŠ a MŠ pro děti tradiční závod na kolech.