ZŠ a MŠ Huzová dostane novou fasádu a okna

19.07.2013 18:51

Na dnešním (19. 7.) mimořádném zasedání ZO schválili přítomní zastupitelé firmu, která v následujících měsících provede revitalizaci budovy místní základní a mateřské školy.

 

Na základě schválených kritérií a závěrů hodnoticí komise byla, z celkem dvou uchazečů o zakázku, vybrána firma, která předložila cenově nižší nabídku. Zároveň bylo na zasedání schváleno přijetí dotace, přiznané Státním fondem životního prostředí. K realizaci projektu by mělo dojít během následujících měsíců.

Nejprve dostane škola nová okna a dveře, načež dojde na zateplení a opravu vnější fasády a budou opraveny římsy a rýny. Starosta obce, Ing. Lubomír Štefaňák, slíbil, že se pokusí celou akci koordinovat tak, aby se výměna oken stihla provést ještě během prázdnin.