Paměť národa

Paměť národa

Jedná se o pozoruhodný digitální vzpomínkový archiv pamětníků historických událostí a fenoménů nedávné minulosti, v němž najdete mj. svědectví několika občanů Huzové. Projekt Paměť národa, nacházející se na adrese www.pametnaroda.cz, založili v roce 2008 sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. V odstavci, nazvaném Co je našim cílem, se na webu paměti národa píše:

 

Paměť národa chce přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V naší databázi uchováváme celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím více sbírek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů chceme poznávat podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Skládáme mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit. Zajímají nás důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a postojů. Vzpomínky pamětníků chceme vzájemně porovnávat a třídit pro badatelské potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamětnických kategorií.