Socha sv. Josefa u kostela v Huzové

Socha sv. Josefa u kostela v Huzové

Zrestaurovaná socha sv. Josefa s Jezulátkem z první čtvrtiny 19. století u zdi kostela sv. Jiljí v Huzové. Sanační práce byly dokončeny v roce 2014. 

 

Další informace o restaurování sakrálních památek v Huzové najdete ve stejnojmenném článku na našem webu.