Vlachova stodola

Vlachova stodola

Sběrný dvůr ve Vlachově stodole je pro potřeby občanů Huzové otevřený každou poslední sobotu v měsíci od 8:00 do 10:00. Lze zde uskladnit velkoobjemový odpad domácností.